112

Criminaliteit in IJsselstein verder gedaald

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vers van de pers en wij kopiëren hier de letterlijke tekst die afkomstig is van de gemeente IJsselstein.

In de eerste helft van 2017 is de criminaliteit in IJsselstein met 11% gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2016. Voor de hele regio geldt over de eerste zes maanden van 2017 een gemiddelde daling van 7%. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland (RVS).

Burgemeester Van Domburg is verheugd: “De dalende trend van de laatste jaren wordt verder voortgezet en is te zien over vrijwel de gehele linie. Onze inspanningen werpen gelukkig vruchten af. Zaak is nu om deze dalende trend vast te houden en door te zetten. Dat doen we in nauwe samenwerking met politie, inwoners en andere partners in veiligheid.”

Samen met onze partners is het gelukt dat er minder wordt ingebroken dan dezelfde periode vorige jaar. Ook het geweld tegen personen is gedaald net als het aantal diefstallen uit auto’s en vernielingen. Uitzondering op de dalende trend is de geringe toename van het aantal bedrijfsinbraken. Momenteel wordt het project Keurmerk Veilig Ondernemen uitgevoerd in IJsselstein. Bij het keurmerk Veilig Ondernemen werken verschillende partijen samen om veiligheid op bedrijventerreinen of winkelgebieden te verbeteren. We verwachten dat dit in de tweede helft van het jaar al zijn vruchten gaat afwerpen.

Het aantal geweldsdelicten is afgenomen. Dit cijfer is het totaal van verschillende soorten geweld zoals mishandeling, bedreiging en straatroof. Samen met de partners waaronder de horecaondernemers, wordt ingezet met gebieds- en horecaverboden en sinds kort ook weer extra surveillance door de gemeentelijke boa’s gedurende de uitgangsavonden. Met deze inzet willen we niet alleen het geweld verder laten afnemen maar ook de stijging van het aantal vernielingen langs de zogenaamde loop- en slooproutes een halt toeroepen.

Jeugdoverlast
Ondanks de afname van de criminaliteit zie we, net als in de hele regio, wel een toename van het aantal meldingen van jongerenoverlast. Wij investeren daarop door de groepsaanpak die is ontwikkeld voor de jeugdgroep aan de Televisiebaan nu in de hele stad te gaan toepassen.

Burgernet – WhatsApp – Waaks!
Onverminderd wordt ingezet op deelname aan Burgernet, WhatsAppgroepen en inzet van Waaks!-deelnemers. In het najaar worden tijdens de “Week voor de Veiligheid” een ‘Voetjesactie’ en een Burgernet heterdaadoefening gehouden.

Achtergrond
Het bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland (RVS) verzorgt maandelijks de criminaliteitscijfers van alle gemeenten in Midden Nederland. Na 6 maanden wordt het halfjaarlijks veiligheidsbeeld gepresenteerd, waarna aan het eind van het jaar de balans over het hele jaar wordt opgemaakt.

[interaction id=”59a9aa9a1868a8c438dfdf4d”]
Delen.

Over de auteur

Er kunnen geen reacties geplaatst worden.