Heel IJsselstein krijgt een PMD-container

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Met deze titel hopen we je aandacht te hebben. Want de gemeente stelt een nieuw afvalbeleidsplan op. In dit concept zijn een aantal punten opgenomen waar jij  zeker wat van zult merken. Een concept: dus er is nog niets besloten. De gemeente wil het beleid graag voorleggen aan de inwoners.

De speerpunten uit dit concept zijn:
– Alle inwoners krijgen een mini-PMD-container (dus 4 containers in de voor- of achtertuin
– Rest afval zal 1x per 4 weken worden opgehaald

De onderstaande tekst is afkomstig van de gemeente. Neem deze aandachtig door, want voor je het weet staat die vierde container ook bij jou in de tuin.

IJsselstein stelt nieuw afvalbeleidsplan op
In het jaar 2020 scheiden we 75% van ons afval en bieden we maximaal 100 kg restafval aan per huishouden. Het nieuwe afvalbeleidsplan biedt ons handvaten deze ambitie met elkaar te realiseren.
Dit beleidsplan is in concept klaar. Een concept: dus er is nog niets besloten. De gemeente wil het beleid graag voorleggen aan de inwoners. Zij nodigt hiervoor alle inwoners uit op bijeenkomsten op woensdag 31 oktober in het zalencentrum van de Ontmoetingskerk, aan de Andorrastraat. Er zijn twee aanvangstijdstippen. U kunt kiezen te komen om 18.30 uur of om 20.00 uur. De bijeenkomsten duren één uur.

Wethouder Bekker houdt een openingswoord. Daarna neemt de beleidsmedewerker het woord over. Hij geeft een toelichting over belangrijke keuzes zoals onder andere het invoeren van de PMD-minicontainer en het verlagen van de frequentie van het legen van de minicontainer voor het restafval naar 1 x per 4 weken. Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Minicontainer voor Plastic, Metalen, Drankkartons en blik (PMD)
We gaan voor een optimale recycling van grondstoffen en kiezen daarom voor het scheiden van ons afval bij de bron. Huishoudens hebben al minicontainers voor de grondstof GFT (Groente- Fruit en Tuin) en het restafval. En veel huishoudens hebben een minicontainer voor het oude papier.
Ons PMD bieden we nu (behalve in de proefwijk) aan in plastic zakken. Om het inwoners gemakkelijk te maken ook deze grondstof van het afval te scheiden ontvangt elk huishouden* in 2019 een PMD-minicontainer. Deze container vervangt dus de plastic zakken.
Ervaring leert dat er met een minicontainer meer PMD wordt opgehaald. En de container is prettiger in gebruik: schoner/meer hygiëne, geen scherpe randen van blikken die de zakken scheuren en het probleem van wegwaaiende of opengescheurde zakken door dieren behoort tot de verleden tijd.

*Huishoudens op een perceel kleiner dan 130m2 krijgen in plaats van de minicontainer voor het restafval een PMD-container. Zij ontvangen een pasje om het restafval naar een verzamelcontainer in de buurt te brengen.

Minicontainer restafval 1 x per 4 weken legen
Zo’n 80% van ons huishoudelijk afval bestaat uit PMD. De afgelopen twee jaar hebben we in IJsselstein-Noord al proef gedraaid met de minicontainer voor PMD. De resultaten hier laten zien dat er een grote toename is in het scheiden van afval en dat de minicontainer voor het restafval veel leger is. Zo leeg, dat het gemakkelijk haalbaar is de minicontainer voor het restafval 1 x per 4 weken te legen.

Van Afval Naar Grondstof
Afval bestaat eigenlijk maar voor een klein deel uit echt afval. Van het meeste afval kunnen weer nieuwe grondstoffen gemaakt worden. Zo besparen we schaarse grondstoffen en energie. Papier, glas, textiel, plastic, frituurvet en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zijn dus juist heel waardevol.
Door afval goed te scheiden, blijft er uiteindelijk heel weinig restafval over en dat is beter voor het milieu.
IJsselstein heeft de ambitie uitgesproken in het jaar 2020 75% van ons afval te scheiden en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar aan te bieden.
We zijn op de goede weg, steeds meer IJsselsteiners scheiden hun afval. We realiseren nu een afvalscheiding van 62% en bieden per inwoner 195 kg restafval per jaar aan. Maar het kán en moet dus nog beter.

Én, niet onbelangrijk te vermelden: Het verbranden van (rest)afval wordt steeds duurder. Door goed ons afval te scheiden, bieden we veel minder restafval aan en dat beïnvloedt direct de afvalstoffenheffing.

Bron: https://www.ijsselstein.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=10346&mNwc=41

Delen.

Over de auteur

Er kunnen geen reacties geplaatst worden.