donderdag, september 24

Bert Murk gaat los op de IJsselsteinse politiek: “IJSSELSTEIN WANKELT”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

“IJSSELSTEIN WANKELT … acht, zeven, zes, vijf, vier … nog een paar tellen en het is over en uit met IJsselstein.

Donderdagavond heeft de Gemeenteraad van IJsselstein op een zeer gênante wijze een wethouder ‘buiten gezet’. Gênant omdat zij op haar afscheid tijdens de raadsvergadering niet het woord mocht voeren en de raadsleden niet het fatsoen konden opbrengen haar nog even de hand te drukken. Met pek en veren buitenzetten noem je dat, opgeruimd staat netjes … en formeel mag het allemaal, er is immers geen strafbaar feit gepleegd. En als ik de raadsleden na afloop van de vergadering hierop aanspreek wassen ze hun handen in onschuld. Als volwassen mensen onder elkaar wil je dit niet, het is normoverschrijdend, en o zo tekenend voor IJsselstein. Bestuurlijk volledig in zichzelf gekeerd en vergeten daarbij een stad te besturen door die dingen te doen die ze moeten doen.

Na de belediging van een wethouder was er aansluitend een beëdiging van een wethouder. En zo rommelt IJsselstein verder.

Hebben de burgemeester, de wethouders en de Gemeenteraad van IJsselstein nou echt niet in de gaten hoe ernstig het gesteld is met IJsselstein? Dat ze hun tijd beter kunnen besteden om te zorgen dat IJsselstein niet knock-out gaat, in plaats van druk te zijn met allerlei partijpolitiek gekonkel.

Daarom speciaal voor de burgemeester, de wethouders en de gemeenteraadsleden van IJsselstein (en natuurlijk alle meelezers) stof ter overdenking tijdens het kerstreces.

Wat mij betreft is het voor IJsselstein NU OF NOOIT. We hebben geen andere keuze meer. We moeten nu gaan voor IJSSELSTEIN IJZERSTERK, nu moet het gebeuren! Beste burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden,

De Gemeenteraadsvergadering van donderdagavond is voor mij de bekende druppel om de knuppel stevig in het hoenderhok te gooien.

Weer een wethouder beledigd. Weer een nieuwe wethouder beëidigd. Het is inmiddels in IJsselstein een bekend ritueel geworden. Ik ben de tel inmiddels kwijt. Hoeveel wethouders hebben wij nu in een wachtgeldregeling rondlopen?

Dit komt boven op de problemen die al spelen:

Bijvoorbeeld het dramatische slepende parkeerbeleid. De LDIJ hebben de verkiezingen gewonnen met als speerpunt ‘gratis parkeren’. Vervolgens worden ze de grootse partij en wat zien we? Pas vanaf 1 januari 2020 worden de eerste 2 uur in de parkeergarages gratis. Typische een gevalletje ‘als het kalf verdronken is …’ .

En wat in retrospectief te denken van het UW-debacle: ondanks dat de provincie een bedrag van €600.000 voor haar rekening neemt, kost dit miljoenen (!) euro’s. Ook op dit dossier zijn verschillende wethouders gesneuveld. Er verdampt in IJsselstein jaarlijks onnodig heel veel geld. En ondertussen is er geen geld voor zaken die dringend aandacht vragen. Zaken die voor de continuïteit van IJsselstein essentieel zijn.

Dan vergeet ik nog even het dramatisch slechte document Stadsvisie. Nota bene een document waar de burgemeester zich persoonlijk sterk voor heeft gemaakt. Die werd vervolgens terecht raadsbreed afgeschoten. Hoe gênant wil je het hebben?

Om nog eens even een hele andere bestuurlijke dwaling te benoemen, het Binnenstad-debacle: de enorme leegstand in de winkelstraten. Aan het einde van dit jaar staan er ca 20 winkelpanden leeg! Het Gemeentebestuur had jaren geleden al initiatief moeten nemen om tot een ‘Deltaplan binnenstad’ te komen. Maar sterker nog: het thema staat nu nog steeds niet op de politieke agenda.

De vele wethouders in een wachtgeldregeling, het parkeerprobleem, de enorme leegstand in de binnenstad, de verdampte miljoenen met de mislukte UW samenwerking, deze opeenstapeling van problemen gaat allemaal ten koste van de ‘BV IJsselstein’, lees de IJsselsteinse burger. De continuïteit van IJsselstein baart mij daarom buitengewoon veel zorgen.

Wat mij bovendien ernstige zorgen baart, is dat deze problemen voor mij niet op zichzelf staan. Er ligt overal eenzelfde patroon aan ten grondslag. Al deze problemen zijn mijns inziens een direct gevolg van het ontbreken van een doorwrochte stadsvisie. Van een slechte uitvoering van beleid. Van niet weten wat er in de samenleving omgaat. Van op geen enkele wijze voeren van een adequate regie. Om vervolgens de burgemeester letterlijk met het excuus te horen komen: “het is ons allemaal overkomen”…

Het vervangen van wethouders is mijns inziens slechts symptoombestrijding. Het niet daadkrachtig nemen van de regie is volgens mij de echte reden dat wethouders, al dan niet gedwongen, en al dan niet terecht, aftreden.

Over het verzuimen regie te nemen tav het Binnenstad-debacle kan ik door mijn directe betrokkenheid het volgende zeggen; Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren geen prioriteit aan de binnenstad-problematiek gegeven. Ze heeft de leegstand in al haar geledingen laten gebeuren.
Bijna 3 jaar geleden zag ik deze problemen aankomen. Als betrokken burger heb ik destijds zelf, door middel van het manifest ‘IJsselstein als merk in de markt’ (febr. 2016 https://www.museumijsselstein.nl/userf…/…/2_Manifest-5-2.pdf), aandacht gevraagd voor de op ons afkomende problemen in de binnenstad. Vervolgens is vanuit vrijwillig burgerinitiatief en burgerparticipatie een taskforce actief geworden. We hebben binnen twee maanden (!!) een beleidsdocument geproduceerd ‘IJsselstein als merk in de markt’ (mei 2016, https://www.museumijsselstein.nl/…/rapport%20IJsselstein%20…). Hierin zijn de uitdagingen die op IJsselsteinse binnenstad afkomen benoemd. Noem het een vooruitziende blik. Ook is een plan van aanpak, wat IJsselstein te doen staat, om te voorkomen aan de dreigingen ten onder te gaan, in het document opgenomen. Vervolgens is in december 2016 door de betrokken burgers, de stichting Stadsmarketing IJsselstein opgericht.
En de gemeente? Ondanks dat we al 3 jaar op de alarmbel drukken bij de gemeente (burgemeester, wethouders en gemeenteraad) heeft zij in al haar geledingen, helaas nooit pro-actief haar verantwoordelijkheid gepakt en regie genomen voor de binnenstad van IJsselstein. Wat ik constateer is dat handen in onschuld worden gewassen en straatjes worden schoongeveegd. Ondanks dat door velen voortdurend kenbaar is gemaakt dat als de IJsselsteinse binnenstad ‘knock-out’ gaat, dat dan heel IJsselstein ‘knock-out’ gaat, hebben burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden nooit enige blijk gegeven deze zorgen te delen.
Stadsmarketing heeft meerdere keren in de verschillende commissievergaderingen ingesproken de afgelopen twee jaar. Helaas was de politieke reactie vooral verbale en non-verbale minachting: Geld werd niet, of nauwelijks, dan wel te laat, ter beschikking gesteld. En van ondersteuning was niet of nauwelijks sprake. Laat staan dat de gemeente pro-actief stevig de regie heeft genomen.

Weet dat de materiële en immateriële schade van het Binnenstad-debacle in de tientallen miljoenen (!) euro’s gaat lopen.
Tot op de dag van vandaag is er volgens mij geen gemeentebestuurder die zich dat realiseert.
Beseft u zich, burgemeester, wethouders en gemeenteraad, dat vergeleken bij het Binnenstad-debacle het UW-debacle helemaal niets voorstelt?

Ik stel vast dat het gemeentebestuur op geen enkele wijze regie voert over de problemen die zich opstapelen. In mijn waarneming bent u de afgelopen jaren teveel met uzelf bezig geweest en loopt u daardoor voortdurend achter de feiten aan.

Beste gemeentebestuurders, zeg nooit meer ‘het is ons overkomen’.

Het jaareinde is de periode bij uitstek om stil te staan bij persoonlijke, beschouwende en reflecterende vragen.

Daarom zou ik, als betrokken burger, in het belang van IJsselstein, aan u willen vragen om tijdens het kerstreces specifiek te reflecteren over het functioneren van het College en de Gemeenteraad als bestuursorgaan in het algemeen.
Kunt u mij vertellen waarom het zo moeilijk is om stevig de regie te pakken als dat nodig is?
Leert bestuurlijk IJsselstein eigenlijk wel van door haar in het verleden gemaakte fouten?
Hoeveel zelfkennis en reflecterend vermogen heeft het IJsselsteinse bestuur?
Heeft u in de gaten dat IJsselstein als een stuurloos ronddolend schip rondvaart?

En natuurlijk te reflecteren over uw persoonlijk functioneren:
Heeft u in retrospectief, de afgelopen periode datgeen gedaan wat u in het belang van een vitaal IJsselstein had moeten doen?
Wat had anders gemoeten?
Wat kan beter?
Waarin werd u belemmerd?
Wat moet er gebeuren om belemmeringen weg te nemen?
Wat zijn de onderwerpen die in 2019 prioriteit moeten krijgen?
Welke actie gaat u nemen?
Wat is uw voornemen om IJsselstein op volle kracht voorwaarts te laten gaan? Etc etc.

Tot slot. Ik kan er niet langer omheen. Gezien de optelsom van alle problemen en de onderliggende oorzaak hiervan, heb ik een vraag specifiek aan de burgemeester, als voorzitter van het College en de Gemeenteraad: Ziet u zichzelf voor de komende jaren nog steeds als de ideale burgemeester van IJsselstein?
Een daadkrachtige burgemeester die IJsselstein als kapitein, veilig en zonder onnodige averij, langs de voorliggende obstakels loodst? Een burgemeester die bij dag-dagelijks problemen stevig en pro-actief de regie in handen neemt?

Voor IJsselstein wordt 2019 het jaar van de waarheid, het jaar van NU OF NOOIT, het jaar van samen gaan voor IJSSELSTEIN IJZERSTERK.

Ik wens u allen fijne feestdagen en op naar een ijzersterk 2019.

Bert Murk

Bron: https://www.facebook.com/bert.murk.1/posts/2506382606044694?__tn__=K-R

 

Delen.

Over de auteur

Er kunnen geen reacties geplaatst worden.