zaterdag, september 19
112

IJsselstein in 2018 iets veiliger dan in 2017, wel meer woninginbraken

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Wij gaan de cijfers woorden niet mooier maken dan ze zijn, dus hierbij het officiële persbericht van de gemeente IJsselstein.

De gemeente vindt het belangrijk dat IJsselstein veilig is en inwoners zich veilig voelen. Daar werken gemeente, politie, welzijnsorganisatie Pulse, ondernemers en inwoners hard aan. En met resultaat: De criminaliteit in IJsselstein in 2018 is ten opzichte van 2017 met 3% gedaald. De jaarcijfers van het bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland (RVS) tonen aan een vermindering in het aantal vernielingen (-27%), autokraken (-21%), bedrijfsinbraken (-21%) zakkenrollen (-43%) en geweldsincidenten (-11%). In mindere mate draagt de daling van het aantal fietsdiefstallen (-9%) hieraan bij. Het aantal woninginbraken laat helaas een stijging zien (+16%).

Burgemeester Van Domburg: “Ik ben trots dat het ons met elkaar is gelukt vrijwel over de hele linie de criminaliteit in 2018 te laten dalen. Dit kan alleen met een ieders inzet, chapeau hiervoor. Het blijft onze uitdaging om ook het aantal woninginbraken te verminderen. In elk Veiligheidsoverleg op het stadhuis heeft dit onze aandacht. En ik blijf ook inwoners oproepen: Beveilig uw woning, biedt een inbreker geen kans. Én neem deel aan Burgernet, Waaks! en WhatssAppgroepen. Alleen samen maken we IJsselstein veiliger!”

Woninginbraken
In het aantal woninginbraken zien we dat het niet alleen het totaal aantal geslaagde inbraken is gestegen maar ook het aantal pogingen. De inbraken vonden plaats door heel IJsselstein, maar de nadruk lag wel op de inbraakgolf in de wijk Achterveld gedurende de maand november. Inwoners uit deze wijk zijn, ondersteund door politie en gemeente, zelf in actie gekomen. Met als gevolg dat de inbraken zijn gestopt. De opgedane ervaring in deze samenwerking willen we ook graag delen met alle beheerders van WhatsAppgroepen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Een goed beveiligd huis is niet aantrekkelijk voor het inbrekersgilde. Iedereen kan zijn huis gratis laten inspecteren. Als bewoners door goed hang- en sluitwerk het certificaat van het Politiekeurmerk Veilig Wonen krijgen, vergoedt de gemeente de kosten van dit certificaat. Meer informatie op: https://www.politiekeurmerk.nl/

Burgernet, Waaks! en WhattsAppgroepen
IJsselstein stimuleert inwoners graag om deel te nemen aan Burgernet, Waaks! en WhatsAppgroepen. De inwoner bemerkt afwijkend gedrag in de wijk snel op en/of is getuige van een verdachte situatie. Door 112 te bellen kunnen zij ons helpen, bijvoorbeeld, het aantal inbraken te verlagen en aanhoudingen verrichten. Burgemeester Van Domburg: “Iedere inbraak is er één teveel en ongewenst bezoek heeft een grote impact op de getroffen bewoner(s). Ik ben trots op het aantal WhatsAppgroepen in IJsselstein. Maar liefst 61 en met het percentage Burgernet deelnemers, ruim 13 procent, behoren we tot de top van de regio. Op de website ijsselstein.nl staat informatie voor het aanmelden als deelnemer aan Burgernet, Waaks! en/of WhatssAppgroepen kan via

Bestuurlijke maatregelen
In de aanpak van overlast kan de burgemeester bestuurlijke maatregelen opleggen. Dit naast de eventuele strafrechtelijke vervolging. In 2018 is vijf keer een preventieve last onder dwangsom opgelegd voor het in bezit hebben van inbrekerswerktuig. Niet zichtbaar in de cijfers maar wel belangrijk is de aanpak van drugscriminaliteit. Door regionale samenwerking is zes keer een bestuurlijke maatregel opgelegd voor drugshandel. Dat betekent dat aan de aangehouden drugsdealers een last onder dwangsom is opgelegd, die wordt verbeurd als ze toch doorgaan met dealen. In een deel van de bestuurlijke maatregelen heeft een (anonieme) melding bijgedragen in het opleggen van de maatregel.

Keurmerk veilig Ondernemen
De ondernemers op het bedrijventerrein Lagedijk hebben in 2018 het Keurmerk Veilig Ondernemen verkregen. Mede hierdoor is het aantal bedrijfsinbraken afgenomen. Ook alle winkeliers in de binnenstad zijn inmiddels enthousiast aan de slag om ook dit keurmerk te verkrijgen. De gemeente verwacht dat ook zal leiden tot het aantal winkeldiefstallen.

Geweldsdelicten
Het aantal geweldsdelicten is gedaald (-11%). Dit cijfer is een optelsom van verschillende soorten geweld zoals mishandeling, huiselijk geweld, bedreiging en straatroof. Er is een kleine stijging van het aantal straatroven (+6 aangiftes) en overig geweld (+2 aangiftes). Hier is geen trend in te ontdekken.

Gebieds- en horecaverboden
Om het aantal geweldsdelicten en vernielingen te laten afnemen zet IJsselstein samen met de partners, waaronder de horecaondernemers, in op gebieds- en horecaverboden en extra surveillance door Stadstoezicht gedurende de uitgangsavonden. Dit leidt tot resultaat. De stijging van het aantal gemelde vernielingen langs de zogenaamde loop- en slooproutes is een halt toegeroepen.

Achtergrond
Het bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland (RVS) verzorgt maandelijks de criminaliteitscijfers van alle gemeenten in Midden Nederland. In januari presenteert RVS de jaarlijkse criminaliteitscijfers over het voorgaande jaar.


Bron: gemeente IJsselstein

Delen.

Over de auteur

Er kunnen geen reacties geplaatst worden.