Huis-aan-huis controle op hondenbezit

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Binnenkort gaan controleurs van het bureau Legitiem namens de gemeente en BSR op pad om ‘illegale’ honden op te sporen. Hiermee wil de gemeente ervoor zorgen dat alle hondenbezitters belasting gaan betalen over hun hond(en).

De controle werkt vrij eenvoudig: controleurs bellen aan met de simpele vraag of u een hond bezit. Wanneer een hond wordt geconstateerd terwijl hier geen hondenbelasting over is betaald, dan volgt een boete. De gemeente stelt hondenbezitters in de gelegenheid om zijn of haar hond(en) alsnog aan te melden voor de hondenbelasting bij BSR, om op deze manier een boete te voorkomen.

In 2017 heeft de gemeente Dordrecht ook een dergelijke controle gehouden. Daar werden 700 ‘illegale’ honden opgespoord. Hierdoor was het mogelijk om de hondenbelasting te verlagen voor alle hondenbezitters.

Veel hondenbezitters vinden dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is. Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven. Het werd ingevoerd om de overlast van met name van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast zag de overheid er in de tijd dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, een middel in om transportbelasting te kunnen heffen. Tegenwoordig, begin 21e eeuw, wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd teneinde de overlast van hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel “de vervuiler betaalt”. Er bestaat echter geen direct verband tussen de heffing en de kosten die een gemeente maakt om overlast tegen te gaan, zie hieronder bij ‘Tegenprestatie’. (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondenbelasting)

Alsnog uw honden aanmelden? Dan kan via deze link: https://www.bsr.nl/home/aan-of-afmelden-hond_3229/#
Hier is wel een DigiD voor nodig.

Delen.

Over de auteur

Er kunnen geen reacties geplaatst worden.