Meedoen@ijsselstein.nl: ideeën mailbox Urgentieagenda geopend

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Meedoen@ijsselstein.nl is in de lucht! In deze ideeënmailbox ontvangen burgemeester en wethouders graag tips en ideeën van inwoners en ondernemers om IJsselstein nóg beter te maken. De eerste mail met een idee voor de binnenstad is inmiddels ontvangen.

Burgemeester van Domburg: “Veel inwoners en ondernemers hebben meegedacht met het opstellen van de urgentieagenda. De ideeënmailbox is één van de 40 punten van de urgentieagenda. We voelen de betrokkenheid van onze inwoners bij de stad. IJsselsteiners willen graag meedenken en meewerken aan IJsselstein. Ik vertrouw er op dat de mailbox volloopt met tips en ideeën en dat we er samen de vaart in houden”.

De ideeënmailbox is één van de 40 punten van de urgentieagenda die is opgesteld door de inwoners, de ondernemers en de politiek van IJsselstein. In totaal hebben 1.500 van de 14.000 huishoudens deelgenomen aan de enquête, die huis-aan-huis is verspreid. Een score van 10% is hoog in vergelijking met soortgelijke onderzoeken. Daarnaast zijn er 36 diepte-interviews en drie bewonersavonden gehouden met een gemiddelde opkomst van 85 bewoners en ondernemers. Dit onderzoek is uitgevoerd door Castro Communicatie in de periode van april tot medio juni 2019. Vanuit de resultaten hebben zij een urgentieagenda geschreven van 40 concrete ideeën waarmee IJsselstein in versnelling kan worden gebracht.

Donderdag 12 juni heeft burgemeester Patrick van Domburg, als voorzitter van het college en de gemeenteraad, de urgentieagenda in ontvangst genomen in het bijzijn van raadsleden, inwoners en ondernemers. De vier belangrijkste punten van de agenda zijn: Er moeten meer huizen komen; Zet IJsselstein op de kaart; Investeer in een levendige binnenstad en betrek daarbij de IJsselsteiners. De inwoners weten als geen ander wat er nodig is en wat goed is voor hun buurt of straat. Datzelfde geldt ook voor een levendige binnenstad. Winkeliers, horecaondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente gaan samen aan de slag met leegstand, parkeren en een schone, gezellige binnenstad.

De naam urgentieagenda staat voor ‘de vaart erin’, met punten die IJsselsteiners belangrijk vinden. Dat betekent dat de punten, die weinig kosten en die nu opgepakt kunnen worden, nu ook opgepakt worden. Er staan ook voorstellen in die wat langer op zich laten wachten, zoals huizen bouwen. Daarom worden alle 40 punten op dit moment bekeken op de haalbaarheid, de kosten, wat er voor nodig is en wanneer het kan starten. De uitwerking hiervan wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering in oktober 2019.

De lijst met voorstellen komt begin juli online te staan op www.ijsselstein.nl/meedoen. Alle IJsselsteiners kunnen vanaf dat moment volgen hoe het staat met het voorstel dat zij hebben ingebracht.

Emailadressen voor overige meldingen

Meedoen@ijsselstein.nl is bedoeld voor tips en ideeën. Daarnaast blijft het bekende adres info@ijsselstein.nl bestaan voor alle overige opmerkingen en vragen van inwoners en ondernemers. Klachten en meldingen kunnen het beste doorgegeven worden via de emailadressen die op de website van IJsselstein staan. Deze meldingen komen dan direct in de mailbox van de medewerker die het afhandelt.

Tekst is afkomstig uit het persbericht van de gemeente IJsselstein

Delen.

Over de auteur

Er kunnen geen reacties geplaatst worden.