Waarom worden die speeltoestellen weggehaald?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Regelmatig ontvangen wij berichten en lezen wij reacties op social media van inwoners over speeltoestellen die door de gemeente worden verwijderd. Bij de kleinste gebreken wordt een compleet toestel niet gerepareerd, maar in zijn geheel verwijderd. Veel mensen begrijpen dit niet en het maakt hen boos, want een vervangend speeltoestel komt er voorlopig niet. Ook niet nu de zomervakantie voor de deur staat.

Bewoners aan o.a. de Koperslagerlaan zijn ontstemd. Daar zijn in oktober vorig jaar eerst de schommels weggehaald, onlangs verdwenen de wipkippen en nu hebben de bewoners te horen gekregen dat ook de glijbaan binnenkort verwijdert zal worden.

Naar aanleiding van onze interesse op Twitter in een klacht van Lotte, bewoonster aan de Koperslagerlaan, heeft de gemeente ons een uitgebreide reactie gestuurd.

Reactie van gemeente:

Verwijderen speeltoestellen

Om de veiligheid van spelende kinderen te waarborgen voert RMN, een verplichte, jaarlijkse inspectie uit. Verspreid over IJsselstein staan veel speeltoestellen waarvan een aanzienlijk deel oud en versleten is. Daar waar geen reparatie mogelijk is worden de speeltoestellen verwijderd.

Reparatie vindt plaats volgens strenge veiligheidseisen en mag alleen gebeuren met originele onderdelen. Deze zijn vaak niet meer te verkrijgen en dan zijn we genoodzaakt het speeltoestel te verwijderen.

Op dit moment staan er verspreid over Ijsselstein zo’n 40 speeltoestellen op korte termijn in de planning om te worden verwijderd.

Veel speelvoorzieningen zijn in eenzelfde periode (rond het jaar 2000) geplaatst. Dit betekent dat deze toestellen ook allemaal tegelijk zijn afgeschreven.

Als gevolg van de inspectie zijn vanaf 2017 meerdere toestellen verwijderd. Hiervoor zijn geen nieuwe toestellen voor in de plaats gekomen. Enerzijds omdat hiervoor de benodigde financiën ontbreken (er is geen geld gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen), anderzijds omdat actueel speelruimtebeleid ontbreekt.

Herijking van het speelruimtebeleid is gewenst. Hierbij is niet alleen bepalend dat het einde van de levensduur van de speeltoestellen bereikt is maar ook het aantal speeltoestellen in onze stad. Per kind zijn er 28% meer speeltoestellen in Ijsselstein dan het landelijk gemiddelde. Hierbij komt ook de verwachting dat het aantal kinderen in Ijsselstein sterk af zal nemen.

En tenslotte zijn de trends en ontwikkelingen in spelen de afgelopen jaren sterk veranderd. Zo is natuurlijkspelen evenals interactief-spelen erg in opkomst. Daarnaast wordt nog steeds vaak gespeeld in de informele-speelruimte zoals in bosjes, op boomstammen en met water.

Ouders weten het beste wat de speelwensen van hun kinderen zijn. Bij deze herijking is derhalve een rol weggelegd voor de bewoners om mede richting te geven waarin de gemeente zich op het gebied van speelvoorzieningen gaat ontwikkelen. Wij verwachten het speelruimtebeleid in het najaar aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen. De raad neemt hierop een besluit en stelt het beschikbare budget vast. Op basis van het beleid en de bijbehorende financiële middelen gaan wij vervolgens de wijken in om, samen met de inwoners, te kijken naar nieuwe speelvoorzieningen.

In afwachting van het besluit van de gemeenteraad plaatst RMN, in opdracht van de gemeente IJsselstein, nu geen speeltoestel(-len) terug.

Het is heel vervelend dat juist in deze zomer(vakantie)periode kinderen niet direct bij huis buiten kunnen spelen. De veiligheid staat echter voorop. In de wijken zijn vaak meerdere speeltoestellen. Wij vertrouwen er op dat ouders hier samen met hun kind toch lekker kunt buiten spelen.

Delen.

Over de auteur

Er kunnen geen reacties geplaatst worden.