zaterdag, september 19

Groenonderhoud: beeldkwaliteit C in IJsselstein

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Wij ontvangen de laatste paar dagen steeds meer berichten en foto’s over het groenonderhoud in IJsselstein. Net als vorig jaar hanteert de gemeente een onderhoudsniveau met beeldkwaliteit C.

Ongeveer een maand geleden heeft de gemeente het volgende op hun website geplaatst, naar aanleiding van veel vragen en klachten die zij kregen over het onderhoud. Dit bericht is een beetje hetzelfde bericht als vorig jaar, want ook toen heeft de gemeente veel klachten ontvangen.

“Momenteel ontvangen we veel opmerkingen, klachten en meldingen over het groenonderhoud. Hieronder zetten we voor u een aantal zaken op een rij om een en ander te verduidelijken.

Hoog gras en onkruid
Het gras en ook het onkruid staat op dit moment op veel plaatsen hoog. Dat heeft met vier aspecten te maken.

Het gekozen onderhoudsniveau is beeldkwaliteit C: het onderhoud van de openbare ruimte is sober en doelmatig.
In deze tijd van het jaar groeit het groen heel snel. Na juni neemt dit weer af.
We zitten midden in het broedseizoen dat eind juni afloopt. Daarom zijn we deze periode altijd wat terughoudend met snoeien en dergelijke om de nesten niet te verstoren.
De gemeente houdt in toenemende mate rekening met de biodiversiteit. We willen de flora en fauna proberen te stimuleren. Dat wil zeggen dat we goed kijken waar we wel en niet maaien en wanneer. We proberen daarbij wel oog te houden voor de verkeersveiligheid, daarom wordt er vaker rond kruispunten gemaaid. Het andere groen laten we wat langer staan om de bloemen en planten meer kans te geven om zich te ontwikkelen zodat er een goede voedingsbodem ontstaat voor insecten en in het verlengde de vogels.

Maaiwerkzaamheden
Het maaiseizoen loopt van eind maart t/m oktober.

Gazons worden wekelijks gemaaid. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan daarvan worden afgeweken. Periode: gehele maaiseizoen.
Bermen worden twee of drie keer per jaar gemaaid. Het hoofddoel van de bermen is groene begeleiding van de wegen. Dankzij dit onderhoud blijven fietspaden en wegen toegankelijk en veilig. Periode: eind mei / begin juni en in oktober.
Bloemenweides worden één of twee keer per jaar gemaaid, afhankelijk van de groeisnelheid van het gras en de bloemen. Het maaisel wordt afgevoerd om de groei van bloemen te bevorderen. Jaarlijks worden er ook enkele plekken aangewezen die we niet maaien. Daarmee bevorderen we de aanwezigheid van vlinders en bijen. Periode: eind juni en oktober.

Snoeien hagen en heggen
De hagen en heggen worden twee keer per jaar (in juni en september) gesnoeid. Dit is nodig:

Om de hagen en heggen de beste levenscondities te bieden (snoeien doet groeien).
Om te voldoen aan het gewenste onderhoudsniveau, dat is beeldkwaliteit C.
Snoeien we niet twee keer per jaar dan zullen de heggen en hagen breed en wild uitgroeien.
Heggen en hagen hebben een afscheidingsfunctie. Snoeien we niet dan zullen de heggen en hagen over de paden en stoepen heen gaan hangen.
Verkeersveiligheid: er moet altijd goed zicht blijven op fiets/voetpaden en wegen.

Beheer en onderhoud bomen
In de zomerperiode worden overtollige takken van de stam weggehaald. Ook worden dan bomen gesnoeid die overlast geven voor het verkeer.
In het najaar worden de bomen aangepakt die teruggesnoeid moeten worden zoals leilinden en knotwilgen.
In de winter vindt de echte grote snoei plaats en worden bomen die ziek of dood zijn verwijderd. Ook verwijderen we dan bomen die overlast geven. De kap van bomen vindt incidenteel plaats, waar nodig. We verwijderen alleen bomen die in een slechte conditie zijn, mogelijke gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken, de groeimogelijkheden van aangrenzende bomen beperken en/of schade opleveren aan naast gelegen gebouwen, bestrating, kabels en leidingen.

Broedseizoen
Bij alle voornoemde werkzaamheden respecteren we het broedseizoen. Voordat de werkzaamheden starten wordt er gecontroleerd op aanwezigheid van beschermde planten, dieren en nesten. Als er beschermde soorten worden aangetroffen wordt deze plek afgezet met linten of pionnen zodat er omheen gewerkt kan worden en beschadiging en/of verstoring voorkomen kan worden.

Waar kan ik terecht met vragen of meldingen?
Heeft u een melding of een klacht over het groenonderhoud, neem dan contact op met RMN. De contactgegevens staan op hun website: www.rmn.nl.
Heeft een vraag over het beleid van de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via info@ijsselstein.nl of 14030.”

Bron: https://www.ijsselstein.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=14309&mNwc=41&mArc=0

Delen.

Over de auteur

Er kunnen geen reacties geplaatst worden.