Roba Metals niet naar bedrijventerrein De Kroon

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Roba Metals gaat definitief niet naar het nog te realiseren bedrijventerrein De Kroon. Reden voor het besluit van Roba Metals is dat Roba het traject om te komen tot een akkoord over de prijs en voorwaarden van de verplaatsing naar het bedrijventerrein De Kroon te lang vond duren. Dit heeft Roba doen besluiten dat zij niet langer vertrouwen heeft in een spoedig akkoord. Van Wijk Ontwikkeling en de gemeente IJsselstein respecteren het besluit van Roba Metals. Alle drie de partijen betreuren het dat het traject van onderhandelen is gestopt.

Roba Metals onderzocht vanaf zomer 2018 de mogelijkheid om haar activiteiten te verplaatsen naar het, door Van Wijk te ontwikkelen, nieuwe bedrijventerrein De Kroon. Als Roba Metals zou gaan verhuizen, dan kwam de locatie aan de Zomerdijk vrij als een binnenstedelijke woningbouwlocatie.

In het afgelopen anderhalf jaar hebben alle betrokken partijen zich intensief ingezet voor de realisatie van De Kroon en de verplaatsing van de Roba. De gemeente heeft een faciliterende rol en waar nodig een kaderstellende rol gespeeld in het proces. In het voorjaar 2019 dreigden de onderhandelingen vast te lopen. Hierop hebben de drie partijen, de OMU (Ontwikkelings Maatschappij Utrecht) en een onafhankelijke procesbegeleider de afgelopen maanden intensief gezocht naar een mogelijkheid om de verplaatsing te realiseren. De gemeente IJsselstein gaat met Van Wijk Ontwikkeling verder om het bedrijventerrein De Kroon te realiseren.

Delen.

Over de auteur

Er kunnen geen reacties geplaatst worden.